Szczegóły

Tytuł artykułu

Protestantyzm – Bizancjum – Islam. Uwagi na marginesie lektury trzech notatek Norwida

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×