Szczegóły

Tytuł artykułu

Rzeźba i ruina jako metafory formy artystycznej u Gautiera i Norwida

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2014

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×