Szczegóły

Tytuł artykułu

Niesfornego wieszcza roześmiana Muza – komizm w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego („Balladyna”, „Fantazy”)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

×