Szczegóły

Tytuł artykułu

Kobieta – miasto – wojna. Dwie narracje autobiograficzne z przemyskiej twierdzy (1914–1915)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×