Szczegóły

Tytuł artykułu

Czytanie partytur. W stronę partyturowego stylu odbioru tekstów literackich

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 6

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×