Szczegóły

Tytuł artykułu

„Conturbare cave, non est placare suave…”. Wizerunek świętego Jana Kantego według powieści historycznej „Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik” J. I. Kraszewskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 6

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×