Szczegóły

Tytuł artykułu

O czerpaniu z czarnoleskiego źródła (Maria Barłowska, „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2015

Numer

No 6

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×