Szczegóły

Tytuł artykułu

Ad memoriam [Maria Podraza-Kwiatkowska]

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×