Details

Title

Wspomnienia: Maria Podraza-Kwiatkowska (1926–2016)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 0035-9602
×