Szczegóły

Tytuł artykułu

Pogłosy: Wokół Girarda (Cezary Zalewski "Źródło. René Girard i literatura", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 348)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×