Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej „Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy” (Białystok, 20–21 listopada 2015 r.)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×