Szczegóły

Tytuł artykułu

Roman Dzwonkowski, SAC, RELIGIA I KOŚCIÓŁ W ZSRR ORAZ W KRAJACH I NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH 1919–1991. KRONIKA, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×