Szczegóły

Tytuł artykułu

René Śliwowski, RUSYCYSTYCZNE PEREGRYNACJE, teksty wybrała, do druku przygotowała i za wszystkie myłki odpowiada Wiktoria Śliwowska, Warszawa: Instytut Historii PAN, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×