Szczegóły

Tytuł artykułu

Aleksandra Szymańska, POSTAĆ DON JUANA W UTWORACH PISARZY ROSYJSKICH XIX WIEKU, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×