Szczegóły

Tytuł artykułu

W KRĘGU WARTOŚCI: BÓG, CZŁOWIEK, ŚWIAT W KULTURZE I LITERATURACH WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH, pod redakcją Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka, Lublin 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×