Szczegóły

Tytuł artykułu

ОЦЕНКИ И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Часть I, под ре- дакцией С. С. Ваулиной, В. И. Грешных, Калининград: Издательство Российского Государственного университета им. Иммануила Канта, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Opis

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×