Szczegóły

Tytuł artykułu

ОЦЕНКИ И ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Часть I, под ре- дакцией С. С. Ваулиной, В. И. Грешных, Калининград: Издательство Российского Государственного университета им. Иммануила Канта, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×