Szczegóły

Tytuł artykułu

Футбольная термiнологiя в рiзних словянських мовах з погляду структурного i конфронтативного вивчення

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×