Szczegóły

Tytuł artykułu

Kazimiera Lis, SYBERIA W HISTORII LITERATURY ROSYJSKIEJ. REALIA I MITY, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744

×