Szczegóły

Tytuł artykułu

Людмила Луцевич, ПАМЯТЬ О ПСАЛМЕ: SACRUM/ PROFANUM В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×