Szczegóły

Tytuł artykułu

Monika Izabela Zielińska, OBRZEŻA I DALE LEŚNE. MOTYWY SYLFICZNE W PROZIE ROSYJSKIEJ XX WIEKU, Warszawa: Studia Rossica

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×