Details

Title

FRYDERYK CHOPIN W OCZACH ROSJAN. ANTOLOGIA. Wybrał, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Wiśniewski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×