Szczegóły

Tytuł artykułu

FRYDERYK CHOPIN W OCZACH ROSJAN. ANTOLOGIA. Wybrał, przełożył, opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Wiśniewski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×