Szczegóły

Tytuł artykułu

Константин Генадьевич Красухин, ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛО СЛОВО. ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ И СЕМАНТИКЕ, Москва: Наука, 2008

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×