Details

Title

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim: Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×