Details

Title

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 4 kwietnia 2011)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2011

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×