Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Warszawa, 4 kwietnia 2011)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×