Szczegóły

Tytuł artykułu

Semantyka kalectwa w świecie poetyckim Tarasa Szewczenki

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×