Szczegóły

Tytuł artykułu

Zbrodnicze sny Piotra Dumały. Kilka uwag o animowanej adaptacji Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×