Szczegóły

Tytuł artykułu

Аномалия как проявление эзопова языка (на примере фильма Земля Александра Довженко)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×