Szczegóły

Tytuł artykułu

Структурные типы русских послереволюционных аббревиатур (на материале московского русско-польского словаря от 1933 года)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×