Szczegóły

Tytuł artykułu

Marek Wedemann, POLONOFIL CZY POLAKOŻERCA? FIODOR DOSTOJEWSKI W PIŚMIENNICTWIE POLSKIM LAT 1847- 1897, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×