Szczegóły

Tytuł artykułu

Magnus Ljunggren, TWELVE ESSAYS ON ANDREJ BELYJ’S PETERSBURG, „Acta Universitatis Gothoburgensis. Slavica Gothoburgensia 8”, Göteborg: Göteborgsa Universitet, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×