Szczegóły

Tytuł artykułu

CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIEDZICTWO DUCHOWE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH, seria II, Literatura i słowo, pod red. Zofi i Abramowicz i Jarosława Ławskiego, Białystok: Trans Humana, 2009

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×