Szczegóły

Tytuł artykułu

Powracający sen Rosji. Naród w koncepcji Iwana Sołoniewicza i Nikołaja Trubieckiego

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×