Szczegóły

Tytuł artykułu

POLSKIE WYRAŻENIA METATEKSTOWE O FUNKCJI FATYCZNEJ I ICH ODPOWIEDNIKI CZESKIE I ROSYJSKIE, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×