Szczegóły

Tytuł artykułu

Profesor Jelena Zacharowna Cybienko (1923–2011)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×