Szczegóły

Tytuł artykułu

Motto w literaturze rosyjskiej: od klasycyzmu do preromantyzmu

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×