Szczegóły

Tytuł artykułu

Szkoła Tiutczewowska w poezji rosyjskiej XIX wieku – aspekt formalny (płaszczyzna stylowa i leksykalna)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×