Szczegóły

Tytuł artykułu

Валентина Хархун, СОЦРЕАЛIСТИЧНИЙ КАНОН В УКРАIНСКIЙ ЛIТЕРАТУРI: ГЕНЕЗА, РОЗВIТОК, МОДИФIКАЦIÏ, Нiжин: ТОФ «Гiдромакс», 2009, сс. 508

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×