Details

Title

Aleksander Kiklewicz. TZW. CZŁONY PRZYŁĄCZONE A STATUS REFERENCYJNY WYPOWIEDZI, [w:] PODSTAWOWE STRUKTY ZDANIOWE WSPÓŁCZESNYCH JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH: BIAŁORUSKI, BUŁGARSKI, POLSKI, red. Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazur- ski, 2010, s. 345–362

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Description

Slavia Orientalis to kwartalnik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem, myślą filozoficzną, religijną i polityczno-społeczną, historią i sztuką narodów słowiańskich. Pismo zamieszcza także teksty o związkach Rosjan, Ukraińców i Białorusinów z kulturą polską i zachodnioeuropejską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera bogaty dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. W kwartalniku publikują wybitni slawiści z Polski, krajów wschodniosłowiańskich i Europy Zachodniej.

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×