Szczegóły

Tytuł artykułu

Отчет о конференции в Брно на тему: Международная славистика – проблемы общественной позиции, организации и методо- логии.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×