Szczegóły

Tytuł artykułu

Physico-theology of Mikhail Lomonosov

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×