Details

Title

Gwary nadsańskie w nowym świetle

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×