Szczegóły

Tytuł artykułu

Вiкторiя Гойсак, Мовна картина свiту, вiдображена в народ - них колядках з Лемкiвщини, Горлици 2010, ss. 288

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×