Details

Title

Ukraina między Wschodem a Zachodem (do czasów nowożytych)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×