Szczegóły

Tytuł artykułu

Wędrówki męskiego ego w poszukiwaniu animy. Z refleksji psychoanalitycznej nad Księżniczką Zjawą Michaiła Wrubla

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×