Szczegóły

Tytuł artykułu

O kategorii przestrzeni i miejsca w poezji Iwana Bunina i Władysława Chodasiewicza

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×