Szczegóły

Tytuł artykułu

О социально-культурном факторе фун-кциональной семантики: проблемы речевой номинации

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×