Details

Title

Dorota Paśko-Koneczniak, WPŁYW POLSZCZYZNY NA ZASÓB LEKSYKALNY ROSYJSKIEJ GWARY STAROOBRZĘDOWCÓW NA SUWALSZCZYŹNIE, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011, ss. 224

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2012

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×