Szczegóły

Tytuł artykułu

Dorota Paśko-Koneczniak, WPŁYW POLSZCZYZNY NA ZASÓB LEKSYKALNY ROSYJSKIEJ GWARY STAROOBRZĘDOWCÓW NA SUWALSZCZYŹNIE, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011, ss. 224

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×